Rezidenčný trh

Analýza

V prospech našich klientov zabezpečujeme technickú a právnu analýzu danej nehnuteľnosti

Cena

Za použitia vhodných metodík pomáhame klientom s určením ponukovej a trhovej ceny nehnueľnosti.

Marketing

Spájame vhodný marketingový mix, dobrú argumentáciu a služby profesionálnych fotografov, grafikov a marketérov.

Dokumentácia

Spolupracujeme s renomovanými advokátmi, znalcami, daňovými poradcami, finančnými inštitúciami a notármi.

Financovanie

Pomáhame klientom so získaním optimálneho financovania. Zabezpečujeme podklady a agendu pre úspešné načerpanie finančných prostriedkov.

Záruky

V duchu Zen filozofie našej spoločnosti vnášame do realitných obchodov etickú rovinu. Riadime sa etickým kódexom a záleží nám na reputácii našej spoločnosti.

Úspešný obchod

Chránime záujmy klientov a preverujeme bonitu záujemcu o danú nehnuteľnosť. Klientom ponúkame doživotný servis.

Komerčný trh

Analýzy

Preverujeme technický a právny stav nehnuteľnosti. Zbierame dáta o nehnuteľnosti a predstavujeme stručnú SWOT analýzu.

Určenie ceny

Na základe získaných údajov dospievame k oceneniu nehnuteľnosti. Zabezpečujeme znalecké posudky a stanovujeme odporúčaciu cenu na základe trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Predaj, Kúpa

Tvoríme predajné a marketingové stratégie, otvárame možnosti úspešného predaja nehnuteľnosti. Zastupujeme klientov v jednaní o nehnuteľnostiach a aktívne vyhľadávame príležitosti na predaj komerčnej nehnuteľnosti

Starostlivosť

Pripravujeme odborne spracované podklady a profesionálne marketingové materiály pre potencionálnych kupcov. Zabezpečujeme obhliadky a chránime záujmy našich klientov.

Bez starostí

Vážime si čas našich klientov a poskytujeme kompaktný servis pri kúpe a predaji nehnuteľností. Spolupracujeme s renomovanými advokátmi, finančnými inštitúciami a daňovými poradcami.

Financovanie

V kompetencii ZEN Real je sprostredkovanie korporátneho financovania nehnuteľností do 3 mil. €, kde čerpáme dáta z finančno ekonomickej analýzy podniku.

Bezpečnosť

Chránime reputáciu našich klientov, partnerov a našej spoločnosti. Venujeme sa len etickému obchodovaniu a transparentnému sprostredkovaniu.

Deal

Sme oporou klienta až do uzatvorenia celého obchodu. Klientom ponúkame doživotný servis.

Development

Vážime si náročnú prácu developerov. Sme stabilným partnerom developera počas celého priebehu projektu.

Pred stavbou

Spoluprácu s developerom nadviažeme pred zahájením výstavby, t.j. v plánovacej a akvizičnej fáze projektu. Kedy prebieha analýza daných pozemkov z technicko projekčného a architektonického hľadiska. Prípadne sa rieši územno plánovací či ekonomicko finančný charakter projektu. Kedy v akvizičnej fáze projektu môžeme venovať pozornosť monitoringu a prieskumu trhu. S developermi dospieť k individuálnemu nastaveniu a sprostredkovaniu financovania projektu za čo najvýhodnejších podmienok prostredníctvom našich partnerov. V prípade nových projektov pomáhame s optimálnym nastavením projektového financovania od 1 mil. € do 15 mil. € alebo kombináciu korporátneho a projektového financovania. V spolupráci s klientmi zabezpečiť geodetické a iné služby. Vyjadrujeme sa k skladbe bytov, priestorov a pôdorysom, čím komunikujeme požiadavky daného lokálneho trhu optikou budúcich kupujúcich.

Postavené

Vstupujeme do projektu, ktorý sa nachádza vo fáze dokončenia, kolaudácie a predaja, kde je našim cieľom nastaviť predajnú a marketingovú stratégiu. Venujeme sa nastaveniu vhodných predajných kanálov a marketingovému mixu daného projektu. Pri predaji zabezpečujeme predajný tým, obhliadky, právny “background”, zmluvnú dokumentáciu, protokoláciu a sprocesovanie celého obchodu až po vklad do katastra nehnuteľností a odovzdanie nehnuteľnosti novému vlastníkovi.

Predaj a kúpa zrealizovaných projektov

V prípade, že sa developerský projekt nachádza v ťažko identifikovateľnej fáze je možné spomenuté služby využiť jednotlivo. ZEN REAL ako konzultačná realitná spoločnosť zastrešuje aj predaj celých developerských projektov alebo ich častí.