Ing. Matej Královič

+421 907 836 007
Spolupracovať s realitným poradcom

Pár slov o

Ing. Matej Kralovič, vyštudoval Bankový inštitút a vzdelanie ukončil ako inžinier financií. Tri roky pôsobil v bankovom dome Slovenskej Sporiteľne na retailovom procesnom centre. V spoločnosti Brokeria, a.s. aktuálne zastáva pozíciu finančného experta. Našim klientom poskytuje komplexné riešenie z finančného trhu a zároveň ich sprevádza procesom predaja, kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Sociálne siete

Nehnuteľnosti realitného poradcu